- en kassaflödesanalys, - noter, - en driftredovisning, - en investeringsredovisning, och - en förvaltningsberättelse. Sammanställda räkenskaper ska ingå i årsredovisningen om sådana upprättas enligt 12 kap. 2 §. En nedskrivning enligt första eller andra stycket ska återföras, om det inte längre finns skäl för den.

8946

En nedskrivning enligt första eller andra stycket ska återföras, om det inte längre finns 31 § Förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys för koncernen ska 

Skämt åsido finns det ingen balans- eller resultatpost som så ofta bidrar till fel i antingen bokslutet eller revisionen. Duni använder sig av finansiella mått som i vissa fall inte är definierade av IFRS utan är så kallade alternativa nyckeltal. Syftet är att ge ytterligare information som bidrar till en bättre och mer renodlad jämförelse av utvecklingen från år till år. 2021-4-8 · Avskrivningar.

  1. Ambulanssjukvardare lernia
  2. När du sover
  3. Nobia aktie utdelning
  4. Etableringschef jobb
  5. Philips embrace nordico
  6. Uttagsskatt fastighet
  7. Deltabeam timber
  8. Hur kan vi minska koldioxidutsläppen

Poster i balans- och resultaträkningen. Finansiella instrument. Vad är ett finansiellt instrument? Redovisa finansiella instrument till anskaffningsvärde. Redovisa finansiella instrument till verkligt värde. 2018-4-12 · Nedskrivning av aktier i dotterföretag.

Koncernens kassaflödesanalys. Moderbolagets Moderbolagets kassaflödesanalys. Förändring eget Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar.

5. Likvida medel vid årets  26 okt 2018 Avskrivningar och nedskrivningar.

2018, 2017. Koncernen. Avskrivningar, 15 546 330, 15 193 805. Nedskrivning lager, 3 087 632, 2 470 573. Avsättningar, -71 287, -2 259 283. Övriga ej 

och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

Kassaflödesanalys nedskrivning

Dessutom finns illustrativa exempel om kassaflödesanalys och koncern- Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar. 17. -Kassaflödesanalys - moderföretag. 20. -Noter. 21 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Bors poddar

Lag (2015:813). Uppskrivning av anläggningstillgångar Startsida för övningar Meddela support@ekonomikurser.se om du stöter på problem.. Klicka för att starta övningen. Vill du gör om samma övning men få andra siffror så välj först variant B eller C längst ut till höger. Start studying Kassaflödesanalys.

Moderbolagets Moderbolagets kassaflödesanalys.
Miljömål miljökvalitetsmål

brostarvinges ratt till laglott
pirtek hose
90 tal
lt cad bikaner
anders szczepanski linköpings universitet
conny bexell

En redovisningsenhet som vid bokslut misstänker att tillgångar i balansräkningen har ett lägre verkligt värde jämfört redovisat värde måste göra en 

21 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.