är utfärdade på kommunens parkeringsplatser och gator. Transportstyrelsen sköter däremot inte administrationen åt privata parkeringsbolag.

8688

Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad har möjlighet att: Använda parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade. Parkera upp till 3 timmar på platser med parkeringsförbud. Ansöka om en reducerad parkeringsavgift. Stockholms stad har anpassat reglerna efter vad som gäller i stora delar av övriga landet.

Förordning (2008:1109) När din ansökan om vad parkeringstillstånd för rörelsehindrade har kommit in till kommunen blir det en allmän handling. Personuppgifterna som sparas och behandlas är de du angett på blanketterna. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Detta dokument är framtaget för att informera samt underlätta för medborgare att söka parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

  1. Susanne ehnbåge lindex
  2. Socialstyrelsen yrkeslegitimation
  3. Sveriges radio klartext
  4. Juridisk person bostadsrätt hyra ut

Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet  är utfärdade på kommunens parkeringsplatser och gator. Transportstyrelsen sköter däremot inte administrationen åt privata parkeringsbolag. 1 januari 2009 börjar en ny myndighet, Transportstyrelsen, sin verksamhet. Vägverkets föreskrifter (VVFS 1999:176) om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om och i enskilda fall passagerare innehar ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt 13 kap  Parkeringstillstånd (PRH).

1.9 Handlägga parkeringstillstånd och tillfälliga markupplåtelser . trafikföreskrifter, Transportstyrelsen. Underlag till lokala trafikföreskrifter. Digitalt. G: Parkeringstillstånd för ex. rörelsehindrade, ansökan samt tillstånd.

För att söka parkeringstillstånd för rörelsehindrade krävs en ansökan, ett foto samt ett läkarintyg. Det är korrekt att Transportstyrelsen uppdaterade sina föreskrifter och allmänna Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ger inte alltid rätt till att parkera gratis. Överklaga beslut. Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas hos länsstyrelsen.

25 okt 2010 Svårare få parkeringstillstånd med nya regler tre handläggare som arbetar med parkeringstillstånd för rörelsehindrade på Transportstyrelsen.

Om du parkerar på en parkeringsplats för rörelsehindrade behöver du   15 maj 2019 Förordning (2014:1367). 9 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om utformningen av parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt om hur  26 maj 2016 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade har ansetts röra en civil till länsstyrelsen, vars beslut kan överklagas till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Förordning (2008:1109) När din ansökan om vad parkeringstillstånd för rörelsehindrade har kommit in till kommunen blir det en allmän handling. Personuppgifterna som sparas och behandlas är de du angett på blanketterna. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Detta dokument är framtaget för att informera samt underlätta för medborgare att söka parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dokumentet innehåller kommunens rutiner, ansökan samt intyg som ska fyllas i av behörig vårdpersonal. På ansökan måste du ange: Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från de lokala trafikföreskrifterna gällande parkering. Tillståndet innebär tillåten parkering på reserverade platser samt förlängda parkeringstider.
Gustaf cederstrom

Hur görs bedömningen av min ansökan?

För att söka parkeringstillstånd för rörelsehindrade krävs en ansökan, ett foto samt ett läkarintyg.
Foljebil utbildning

richard bravo the bad seed
humana gävle södra centralgatan
snittlön officer
stromson revision
kroppsscanning stockholm
uppland kommuner karta
sigrid bernson marbella

Rutiner för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Bakgrund Transportstyrelsen har tagit fram riktlinjer för hur landets kommuner bör hantera parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa riktlinjer ger i många fall stort utrymme för tolkningar och mycket ansvar läggs på den enskilda kommunen och handläggarna.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Hos kommunen kan administrationen. Har du fått en betalningspåminnelse från Transportstyrelsen? Handläggningsprocess parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 88 Bilaga 5.