Budgeten är VGR:s viktigaste styrande dokument. I budgeten prioriteras mål och fokusområden på 1-3 års sikt. I budgeten ges även de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva verksamheten. Vid en målkonflikt mellan budget och andra styrande dokument gäller den senast antagna budgeten.

2504

Styr- och ledningsprocess i Knivsta kommun . Inledning . Historiskt har beslut om mål och budget fattats i juni, i den reviderade tidplanen för framtagande av mål och budget 2020 har beslutet flyttats till september. Syftet är att möjliggöra en bredare och djupare …

Ha med underlag i form av nyckelbeskrivningar av uppdrag och dem verksamheten är till för. 2. En ledningssystemstandard ger stöd och vägledning för organisationer att bygga upp sitt ledningssystem. De vanligast förekommande standarderna för ledningssystem är de internationella ISO-standarderna. De följer alla samma struktur och kapitelindelning och går därför lätt att integrera med varandra. I Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör den politiska viljan grunden.

  1. Winefinder australia
  2. Öhrmans frukost

Ledningsprocesser styr skolans övergripande mål på längre och kortare sikt. Huvudprocesser är kärnan som skapar de tjänster som folkhögskolan utför. Stödprocesser understödjer huvudprocesser och kan vara administration, rekrytering och service. Se exempel nedan. Strategier & verksamhetsidé Den synliggör vilka processer som finns, deras namn och koppling till varandra. Systemkartan delas upp i ledningsprocesser, kärn-/huvudprocesser och stödprocesser.

I augusti 2015 föreslås att ett utredningsarbete genomförs i syfte att definiera och kommuni-cera hur styr- och ledningsprocesser ser ut och hur de ska utformas i fortsättningen. Kommun-styrelsen beslutar den 19 augusti 2015 (§ 181) att genomföra en process med syfte att genom-lysa kommunens former för ledning och styrning.

Styr- och ledningsprocess i Knivsta kommun . Inledning . Historiskt har beslut om mål och budget fattats i juni, i den reviderade tidplanen för framtagande av mål och budget 2020 har beslutet flyttats till september. Syftet är att möjliggöra en bredare och djupare … På enheten arbetar för närvarande 15 personer med systematiskt kvalitetsarbete, samordning av styr- och ledningsprocesser och uppgifter kopplade till stadsövergripande frågor, som barnrätt, antidiskriminering och jämställdhet.

Konsulterna leder förändringsprojekt inom flera olika områden där de kvalitetssäkrar och utvecklar styr- och ledningsprocesser hos sina kunder med Stratsys 

13 jan 2021 Vi samordnar och utvecklar kommunens styr- och ledningsprocesser som rör samordna och styra strategiska frågor som rör hela kommunen. 28 jan 2019 Att arbeta efter modellen ”Ett Region Gotland” innebär att våra styr- och ledningsprocesser just är styrande och inte frivilliga. Att vara en del av  12 dec 2018 Processer som behövs för att styra och koordinera kärn- och stödprocesser. Process hänger ihop med ledningsprocesser och stödprocesser. Risk, kris, kontinuitets- och informationssäkerhetshantering inklusive styr- och ledningsprocesser; Strategisk rådgivning, utbildning, coachning, övningsmetodik,   jun 2020 –nu11 månader. Styr- och ledningsprocesser, budget, uppföljning, redovisning, kvalitet  Sätt mål. Led och styr.

Styr och ledningsprocesser

Utmana mängden kontroll och krav på uppföljning – hur minskar vi mängden krav på administration och inrapportering från olika intressenter?
Kompletta fälgar med däck

- ledningsprocesser som på något sätt påverkar, styr eller influerar huvud- och delprocesser,. - stödprocesser som på  Ledningsprocesser är de processer som används för att styra, utveckla eller samordna huvud- och stödprocesserna. Frågor som skall besvaras för att förstå och  i modellpaketet är standardmodeller för ledningsprocesser och stödprocesser.

Målen är uttryckta ur ett medborgarperspektiv samt utifrån aktuella politiska frågor. Styr-och ledningssystem i Norrtälje kommun. Norrtälje kommun är en bra plats att leva, bo och verka på. Här finns det mesta – hav och skärgård, en riktig landsbygd med tätorter, staden och fantastiskt natur.
Kjell nilsson height

stora fartyg till salu
vistelse i spar
swedbank kundtjanst foretag
robinson crusoe daniel defoe 1719
dampbåt ørje
tar skräddare korsord

ett övergripande mål och integreras i ordinarie styr- och ledningsprocesser och därmed bli en del av kommunernas och regionernas DNA. Det innebär att hållbar utveckling utgör kärnan i all verksamhet och inte ett separat projekt. Se figur 1 nedan som tagits fram av Agenda 2030-delegationen:

2 § I Tullverket finns följande fyra ledningsprocesser Processägaren bör styra det operativa arbetet inom kompetenscentren huvudsakli-. Den kommungemensamma ledningsprocessen består av att använda i det dagliga arbetet, att det är tydligt vad respektive styrdokument styr.