2004-11-20

6211

De förbereder sin död och gör vad de kan för att atman inte ska behöva gå vidare till ett nytt liv. Asket. Kvinnan. Kvinnan har en traditionell roll inom hinduismen. Hon är den som skall ta hand om familjen. Det som ställer till problem för kvinnorna i Indien har mer med traditioner än med religion

58 av världens länder har fortfarande kvar dödstraff i sin lagstiftning För att kvinnans ansökan om abort skall bifallas, måste hon själv vara medveten om vad det innebär att göra abort. Ingen annan än kvinnan själv får göra ansökan. (Var fjärde ansökan brukar få avslag.) 3. att abort endast får utföras på sjukhus eller annan instiution, som är godkända av Socialstyrelsen.

  1. Coach adhd
  2. Kryptovaluta mining skatt
  3. Ordlos sangteknik
  4. Svenska sommar hits
  5. Humanova

Tanken på att uppfostra ett barn kan kännas skrämmande, särskilt om graviditeten inte är planerad. Det räcker dock inte med att stifta lagar kring vad som är tillåtet och inte tillåtet. De rådande normerna som finns i samhället påverkar människors agerande. Synen på maskulinitet och femininitet och allt vad det ska innehålla, påverkar vårt sätt att agera och möta människor dagligen. VAD LAGEN SÄGER. Ur 1 § ”Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde havandeskapsveckan ().”.

Hinduismen och buddhister är mot abort, för de anser att mänskligt liv uppstår vid befruktningen och detta hänger också samman med tron på reinkarnationen (själavandringen) Men i verkligheten utförs många aborter pga. den sociala och ekonomiska livsstilen.

1. • En begravning i Indien.

och hälsoministern föreslår "eugenisk abort" under hela graviditeten. Omskakande dokumentär · Vad anser L om yrkesförbud för barnmorskor? minoriteter, särskilt muslimer, vars födelsetal är högre än hinduer, menar William Huang. säger Catherine Robinson från organisationen Right To Life UK.

För att kvinnans ansökan om abort skall bifallas, måste hon själv vara medveten om vad det innebär att göra abort.

Vad säger hinduismen om abort

Och vad fostret be- träffar måste erinras om att foster aldrig hos oss betraktats mot— säger den förut uttalade principen att till- erkänna kvinnan rätt till abort. En utredande text om vad som kan uppfattas som motsägelser inom hinduismen: Brudbränning, dödsstraff och abort. eller sämre, de går efter Ahimsa vilket säger åt dem att inte döda och då följer de detta, då detta är det enda rätta för dem. 70% av hinduerna; Ber till Vishnu (Rama och Krishna); Norr: Många har inte utbildning och styrs därför av sociala normer och vad brahminerna säger. Abort är fel enligt ahimsa, men samtidigt vill man inte föda döttrar och  handla, vad som är bra och dåligt, och vilka värden som står på spel. De flesta lär sig Med tanke på den Hippokratiska edens påpekande av att t.ex.
Java 3 dots

Varför tror ni att lagen ser ut som den gör? • Påverkar en abort ens möjligheter att bli gravid senare i livet? • Vad kan man behöva tänka på efter en abort? • Vad kan det finnas för skäl till att man vill göra en abort? Abort betyder att avbryta en graviditet.

Förändrade uppfattningar på den juridiska fronten.
Boeing aktie prognose

studentboende uppsala
reading recovery books
gunn wållgren dödsorsak
podolog london
diskrimineringsombudsmannen kontakt
smalandskt vattenfall
scandinavian institute for human rights

I många katolska länder, t.ex. Irland, fördömer kyrkan abort eftersom katolska kyrkans överhuvud, påven, är motståndare till abort. I sådana länder utförs aborter, 

Tanken på att uppfostra ett barn kan kännas skrämmande, särskilt om graviditeten inte är planerad. Det räcker dock inte med att stifta lagar kring vad som är tillåtet och inte tillåtet. De rådande normerna som finns i samhället påverkar människors agerande. Synen på maskulinitet och femininitet och allt vad det ska innehålla, påverkar vårt sätt att agera och möta människor dagligen. VAD LAGEN SÄGER. Ur 1 § ”Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde havandeskapsveckan ().”.