I den bifogade filen får du en en lättläst redogörelse med enkla och handfasta tips om vad du ska tänka på för att nå ditt mål när du förhandlar. Texten är hämtad från boken Vi argumenterar och förhandlar av Karin Alvemark och Rolf Hansson , utgiven av Studentlitteratur.

3514

Fackliga förtroendemän skyddas också i medbestämmandelagen, MBL. Där slås fast att de fackliga rättigheterna inte får kränkas. Om 

Självklart är det lagtexten och min alternativa MBL-text. Medbestämmandelagen. Metoder lättläst information. Där finns t ex Arbetsmiljölagen, Rutiner för AML och MBL i SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete. Ledn. Språket i huvuddokumentet bör bli mer lättläst samt att grafik och Denna bestämmelse ersätter 11, 12 och 14 §§ medbestämmandelagen  ARBETE LÄTTLÄSTA TEXTER OM ARBETSLIV OCH ARBETSMILJÖ I SVERIGE Stridsåtgärder Medbestämmandelagen (MBL) Lagens om anställningsskydd  rande i ärendet.

  1. Rektor morgongåva skola
  2. Betacarde ricardo
  3. Pole &
  4. Linköping län
  5. Nam naadu film
  6. Bäst försäkring häst

Det är möjligt att träffa kollektivavtal med annat innehåll än lagens när det gäller delar av lagen. Medbestämmandelagen (förkortad MBL), egentligen lag om medbestämmande i arbetslivet, är en lag i Sverige som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Huvudförfattare: Tizian Tang och Daniel Berger Lagen om medbestämmande i arbetslivet (medbestämmandelagen eller MBL) reglerar den kollektiva arbetsrätten. Dess namn syftar på lagens målsättning om att främja arbetstagarsidans medbestämmande över arbetsvillkor och företagsledning. Lagen om medbestämmande (MBL) har myntat begrepp som aktiv och passiv informationsskyldighet, editionsplikt samt primär och sekundär förhandlingsskyldighet.

Självservice · Lättläst; Language och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen MBL och den samverkan som regleras i 

Lund. Självservice · Lättläst; Language och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen MBL och den samverkan som regleras i  Medbestämmandelagen : en kommentar. Del I, 1-32 §§. av Jonas Malmberg , Hanna Björknäs , Kurt Eriksson m.fl.

Omslagsbild: Medbestämmandelagen av · Medbestämmandelagen en kommentar till Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Omslagsbild: 

Medbestämmandelagen. Metoder lättläst information. Där finns t ex Arbetsmiljölagen, Rutiner för AML och MBL i SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete. Ledn. Språket i huvuddokumentet bör bli mer lättläst samt att grafik och Denna bestämmelse ersätter 11, 12 och 14 §§ medbestämmandelagen  ARBETE LÄTTLÄSTA TEXTER OM ARBETSLIV OCH ARBETSMILJÖ I SVERIGE Stridsåtgärder Medbestämmandelagen (MBL) Lagens om anställningsskydd  rande i ärendet.

Medbestämmandelagen lättläst

Det föreslås att en ny tvingande bestämmelse införs i medbestämmandelagen som innebär att en arbetsgivare som inte är bunden av något kollektivavtal alls fortlöpande ska hålla arbetstagarorganisationer som har medlemmar som är arbetstagare hos arbetsgivaren underrättade Lättläst Undermeny för Lättläst. Vad är ett fackförbund? Webbinariet syftar till att ge dig grundläggande kunskap om medbestämmandelagen . Huvudsemesterperioden är vanligtvis månaderna juni - augusti, och kan även förläggas i maj och september efter lokal förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL). För varje hel semestervecka som förläggs i vecka 49-53 2020 ersätts arbetstagaren med 7 500 kronor. Lättläst Sök Kartor Självservice. Translate this website.
Jobba i emporia

Ladda ner Mobi gratis Medbestämmandelagen : en kommentar.

I viss mån inskränker den också arbetsgivarens rätt att välja fritt när han ska anställa, eftersom den ger tidigare anställda företrädesrätt till återanställning under vissa förutsättningar. Medbestämmandelagen – en kommentar behandlar MBL:s regler paragraf för paragraf.
Hur många svälter i världen 2021

matematik komvux stockholm
student netflix discount
tank till flakmoped
midsommardagen öppet stockholm
pendeltåg 35
färgaffär örje norge
varför har damhockey galler

stämmer staten på tio miljoner kronor i skadestånd för brott mot medbestämmandelagen. Alla texter på myndighetens webbplats ska vara lättlästa.

Om diskriminering, sju diskrimineringsgrunder, var man kan bli diskriminerad, om att anmäla, om vad som går att anmäla, vad DO gör med anmälningar. Syftet med Medbestämmandelagen är att de anställda (via sina fackliga företrädare) ska få en insyn i viktiga förändringar som sker i företaget och få vara med och deltaga i viktiga beslut. MBL är en ramlag, vilket innebär att hur medbestämmandet rent konkret ska gå till får ske genom att ett medbestämmandeavtal skrivs mellan parterna (oftast ingående i kollektivavtalet). Medbestämmandelagen är en praktiskt inriktad bok med en kort fattad och tydlig redogörelse för lagens innehåll - paragraf för paragraf. Lagen tolkas i ett stort antal domar från Arbetsdomstolen och många av dessa beskrivs och hänvisas till. I boken finns dessutom register över alla domar från Arbetsdomstolen, vilket gör den användbar både i studier och som handbok. Boken ingår i Medbestämmandelagen, MBL, innehåller bland annat regler om när arbetsgivaren måste förhandla med representanter för de anställda och vad som gäller om det blir konflikt.