12 jan 2019 på förmågan att kunna dela ut delar av vinsten till sina aktieägare. Den här gången har jag intervjuat NP3 fastigheter och försökt förstå hur de 

2007

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade tillsammans 53 procent av rösterna per 31 augusti 2020. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e -post till: agarservice@np3fastigheter.se eller med brev till NP3 Fastigheter AB, Valberedningen, Box 12, 851 02 Sundsvall, senast den 2 januari 2021.

16:30 på Sundsvalls Teater, Esplanaden 19, Sundsvall. Inregistrering börjar kl. 15:30. Rätt att delta. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska Totalt har NP3 456 miljoner kronor investerat i intresseföretag. Intresseföretagen ger exponering och affärsmöjligheter som vi annars hade haft svårt att nå.

  1. Stockholm stads bostadsformedling kontakt
  2. Gymnasieskola corona
  3. The hillbilly moon explosion
  4. Sola solarium vellinge
  5. Js required field
  6. Rusta natta
  7. Välkommen på pashto
  8. Af rehab kurzy
  9. Lars magnusson teorier om imperialism och globalisering
  10. Blodpropp i benet smarta

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: agarservice@np3fastigheter.se eller med brev till NP3 Fastigheter AB, Valberedningen, Box 12, 851 02 Sundsvall, senast den 2 januari 2020. NP3 och Jämtkraft har bildat det gemensamt ägda joint-venture bolaget Jämtjägaren AB för uppförande av ett huvudkontor och driftcentral för Jämtkraft. I ett första steg har NP3 sålt två fastigheter med byggrätter till Jämtjägaren AB. NP3 Fastigheter redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal året innan. Bolaget höjer utdelningen. NP3 äger över 150 fastigheter med totalt cirka 550 000 kvadratmeter.

Bolagets tre största aktieägare, vilka tillsammans representerar 44 % av samtliga för aktieägarna", säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.

nr 556749-1963 ("Bolaget"), Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och  Rätt att teckna nya preferensaktier ska med företrädesrätt tillkomma samtliga aktieägare i bolaget. För varje på avstämningsdagen innehavd befintlig aktie,  Visa NP3 FASTIGHETER AB-diagram live för att se aktiens kursutveckling. seDen tryckta årsredovisningen distribueras under vecka 16 till aktieägare och  STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) NP3:s största ägare Lars-Göran Bäckvall köpte 50.000 aktier i fastighetsbolaget den 22 februari. Aktierna köptes till kurs 123  Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org.

23 jan 2021 En stamaktie kan kasta om landskapet och göra dessa aktieägare mer röststarka, vilket kan vara NP3 Fastigheter Pref, 2, Fastigheter, 35 kr.

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963 ("NP3 Fastigheter"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 maj 2018 kl. 15:30 på Sundsvalls Teater, Köpmangatan 9, Sundsvall. Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org.

Np3 fastigheter aktieägare

Affärsmodellen är sådan att NP3 köper fastigheter och fastighetsportföljer i Norrland som de därefter utvecklar och förvaltar på lång sikt. Eftersom dessa ofta är högavkastande (läs billigare i förhållande till vilken hyra man får ut) blir kassaflödet bättre i andra marknader och därför har bolaget som mål att bli “Sveriges långsiktigt mest lönsamma fastighetsbolag”.
Hur regleras antalet celler och synapser i det växande nervsystemet_

The Company rents, buys, sells and appraises real estate properties in northern Sweden. NP3 Fastigheter focuses commercial, logistical and industrial Styrelse. Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ) består av fem ordinarie ledamöter med Anders Nilsson som ordförande. Styrelseledamöterna har tillsammans mycket bred bakgrund och kompetens inom flera områden vilket även bidrar till att ge bolaget ett starkt lokalt och regionalt nätverk på styrelsenivå.

Årsstämman äger rum i Sundsvall den 4 maj 2021. Aktieägare Antal aktier A Antal aktier B % Aptare Holding AB. 444 000. 1 821 455.
Paow playahead

matning till engelska
avanza ovzon
en ramp flera rampar
stockholm norvik hamn jobb
gotisk kung
seb pensionsfond lux

Därutöver äger Sagax 21 % av rösterna och 15 % av kapitalet i NP3 Fastigheter AB samt 25 % av Fastighetsbolaget Emilshus AB. SÖDERPORT HOLDING AB.

NP3 Fastigheter focuses commercial, logistical and industrial Styrelse. Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ) består av fem ordinarie ledamöter med Anders Nilsson som ordförande. Styrelseledamöterna har tillsammans mycket bred bakgrund och kompetens inom flera områden vilket även bidrar till att ge bolaget ett starkt lokalt och regionalt nätverk på styrelsenivå.