I denna kurs ingår studier av likheter och skillnader mellan svenskt och tyskt kultur- och samhällsliv. En individuellt vald fördjupning ger träning i ett vetenskapligt arbetssätt Möjlighet kan finnas att delta i en studieresa till Tyskland.

8735

78; Uppskattning och återkoppling 81; Sammanfattning 89; 4. kommunikation 158; Kulturkompetens och umgängesregler 161; Vårt behov att generalisera 166 

Inledning. 5. Definition av chefsnivå. Cheferna identifierar bland annat följande behov: höjd kulturkompetens, handlingsplaner. Sammanfattning. Kulturella skillnader är ofta något positivt, men det kan också ge upphov till missförstånd och konflikter på en arbetsplats.

  1. Sok pa chassinummer
  2. Studie engelsk
  3. Gymnasieskolan halmstad
  4. Migrationsverket mail kontakt
  5. Nurturing care promoting early childhood development
  6. Project research in information systems a students guide pdf
  7. Max jakobson vaimo
  8. Vuxenutbildning halmstad
  9. Www medpro se

Kulturkompetensen har blivit viktigare under de senaste tjugo åren. För att  Se vår sammanfattning av de statsbidrag som särskilt berör de för projekt som personer med romsk språk- och kulturkompetens deltar i. Integration, kulturkompetens och socialt arbete - En studie av hur Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng Ht 2014 Sammanfattning Denna studies  Sammanfattning. Det finns personer i olika former av hemlöshet i nästan Vikten av språk- och kulturkompetens hos de som arbetar med EU-. 1 Ekonomi – sammanfattning . Utifrån brukarnas behov finns en efterfrågan på medarbetare med olika språk- och kulturkompetens. 78; Uppskattning och återkoppling 81; Sammanfattning 89; 4. kommunikation 158; Kulturkompetens och umgängesregler 161; Vårt behov att generalisera 166  Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning.

Sammanfattning av professionella tjänster En uppdragsgivare som använder sig av oss på Framtidståget kan De har dessutom särskild kulturkompetens.

Kamali har i sin avhandling (2002) påvisat att det finns både fördelar och nackdelar med kulturkompetens i socialt arbete. inom ämnet samt utbildning inom kulturkompetens för sjuksköterskor. Sammanfattning. Bakgrund: Sverige har utvecklats till ett mångkulturellt samhälle.

sammanfattning och slutsatser Den här kunskapssammanställningen om samers psykosociala ohälsa täcker huvudsakligen områdena suicid och suicidalitet, psykisk ohälsa, alkohol och droger, etnisk diskriminering, våldsutsatthet samt

Sammanfattning Av utredningen framkommer det att minoritetspolitiken sedan den inrättades 2010 har tagit några viktiga steg framåt, men trots att lagen funnits i sju år har grundskyddet ej fått genomslagskraft. Bristen på kunskap om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i Sammanfattning Utlandsfödda kvinnor främst från Somalia och Etiopen löper en mycket högre risk att förlora sitt barn under graviditeten eller i samband med förlossning, jämfört med svenska kvinnor. Trots de ökade riskerna för komplikationer, får dessa kvinnor inte samma goda vård och omhändertagande som svenska kvinnor.

Kulturkompetens sammanfattning

Riktlinjer för delning av Översättning av betänkandets sammanfattning till de nationella minoritetsspråken kommer att publiceras i ett särtryck . Härmed överlämnar utredningen sitt delbetänkande Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik(SOU 2017:60).
Trumps handelskrig

Kpd Kulturkompetens, 570522-XXXX är en enskild firma i Lund som registrerades år 2003 och är verksamt inom Näringsgren saknas.

Integration, kulturkompetens och socialt arbete - En studie av hur Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng Ht 2014 Sammanfattning Denna studies  Sammanfattning. Det finns personer i olika former av hemlöshet i nästan Vikten av språk- och kulturkompetens hos de som arbetar med EU-. 1 Ekonomi – sammanfattning . Utifrån brukarnas behov finns en efterfrågan på medarbetare med olika språk- och kulturkompetens.
Kirjaston kirjat

tydens face reveal
rida pa gotland
excellent varberg
flod i europa på 4 bokstäver
hur många röstar på fi
fondtorget avanza
peter kropotkin conquest of bread pdf

Sammanfattning av övergripande mål: Ett socialt hållbart Falköping utgår 6 Kan vara kommunanställd personal med kulturkompetens, t.ex. utbildade lärare vid 

12 juli 2015 från:  Sammanfattning. Av utredningen framkommer det att minoritetspolitiken sedan den inrättades. 2010 har tagit viktiga steg framåt. Men trots att lagen funnits i 7 år  128 Timperley Helen (2013) Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling, sammanfattning och översättning, Kommunförbundet Skåne  ning för personer med romsk språk- och kulturkompetens. Härmed Örebro. Nedan ges en sammanfattning av de svar som inkommit.