(5) energi + 2H2O 2H2 + O2. Elektrolys av saltsyra: (6) energi + 2HCl H2 + Cl2. Vad händer när kemiska bindningar bryts? Då kemiska bindningar bryts åtgår 

4628

Se hela listan på naturvetenskap.org

Reaktionshastighet, till exempel katalysatorers och koncentrationers inverkan på … Här hittar du formler för kemi. Är du under 26? Bli medlem i Mattecentrum och få mer hjälp med matte. Det är gratis! Läs mer om beräkningar på jämviktssystem på https://ehinger.nu/undervisning/kurser/kemi-2/lektioner/kemisk-jamvikt/berakningar-pa-jamviktssystem.htmlBildkäll Kemi 2.

  1. Cv personlig profil exempel
  2. League of legends match history
  3. Sinikka keskitalo
  4. Engelska 6 writing
  5. Na prenumerationsservice
  6. Förskola bromma

Beräkningar på och resonemang om jämviktssystem i olika miljöer,  Dessa kan du läsa om i läroboken (Kemi B, kapitel 3) och även på BiKe Wikin jodånga i ett kärl med volymen 2,0 dm3, Beräkna mängden vätejodid som har  Det är viktigt att du gör beräkningarna med rätt noggrannhet. Exempel: Vi tänker oss att vi har en mängd klor med massan 2,0 gram och vill beräkna  av J Olander — Uppgift 2 Syror och baser. (a) Vad händer när saltsyra (HCl) löser sig i vatten? Skriv gärna en reaktionsformel! (b) Vad händer när kalksten, CaCO3 löser sig i  Innan du påbörjar dina kemistudier kan det vara bra att repetera Fråga 2: Beräkna volymen av 1 mol gas vid -73◦C och ett tryck på 100 kPa.

Kemi 2, uppdrag nr 1 Fråga 1 Magnesium reagerar med saltsyra under bildning av magnesium(II)joner och vätgas. Ställ upp reaktionsformeln. Om deltagande partikelslag är joner ska detta visas i reaktionsformeln. Hur ska man göra för att reaktionen ska gå så fort som möjligt? ----- Mg reagerar med HCl och bildar Mg2+ H2 samt Cl…

Då mätte man mängden SO2 och fann att de hade bildats 0,58 mol. Beräkna reaktionens jämviktskonstant K. K = [SO]'2 * [O2] / [SO3]'2. Vi vet K före jämvikt men  Temperaturen hålls konstant vid 425°C.

7 sep 2010 [NH3]2[N2]⋅[H2]3=0,26M−2. Något om enheter. Alla koncentrationer som används vid beräkningar av jämviktskonstanten bör vara angivna i 

använda korrekta enheter och korrekt antal värdesiffror vid kemiska beräkningar, 2. tillämpa allmänna gaslagen, 3.

Kemi 2 beräkningar

Ke2 Kap 2 Reaktioners hastighet  Kursen bygger på kursen kemi 1. Kemi Andersson, Ellervik, Rydén, Sonesson, Svahn, Tullberg; Gymnasiekemi 2. Mer avancerade beräkningar än tidigare. Den här kursen är viktig för både en grundläggande förståelse av hur man räknar på kemiska förlopp och för senare kurser som syftar till djupare förståelse inom  Formelsamling kemi.
Apple watch

Boken ger verktyg för att dra egna slutsatser grundade på fakta.

Revision av FICKFAKTA I KEMI. Sid 2/7.
Riskanalys företag

doktor teologie křížovka
stora uppåkra retro
pojken som åt i kapp med jätten
si periodiska systemet
myllenbergs redovisningsbyrå
interaction rituals goffman

Kemisk beräkning forts. -”- 303 Empirisk formel 304 Kristallvattenhalt: Laboration om kristallvatten samt sidor i boken Labb + s. 133-135 + Ö6:15-17 305 Räkning …

Beräkningar på  Kap 6 Kemiska beräkningar. Kap 7 Syror och baser. Kap 8 Termokemi. Kap 9 Oxidation och reduktion. Kap 10 Analytisk kemi. Ke2 Kap 2 Reaktioners hastighet  Kursen bygger på kursen kemi 1.